ประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับ การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่่ ๒
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับ การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ครั้งที่่ ๒ 

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการ ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งเภสัชกร (สอบสัมภาษณ์) และ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน (สอบข้อเขียน)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการ ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ในตำแหน่งเภสัชกร (สอบสัมภาษณ์) และ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน (สอบข้อเขียน)

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดในตำแหน่งเภสัชกร และตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดในตำแหน่งเภสัชกร และตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน