ประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งชันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ และนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งชันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ และนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงวิธีการสัมภาษณ์เพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงวิธีการสัมภาษณ์เพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบภาคปฏิบัติ ในตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบภาคปฏิบัติ ในตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่งนักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่งนักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
ประกาศผังที่นั่งสอบ และแผนที่อาคารสอบ ในวันสอบที่ 20 มีนาคม 2564
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศผังที่นั่งสอบ และแผนที่อาคารสอบ ในวันสอบที่ 20 มีนาคม 2564

คลิกดาวน์โหลด แผนผังมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

หมายเหตุ ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไม่มีสถานที่จอดรถให้บริการสำหรับผู้เข้าสอบแข่งขันฯ หากผู้เข้าสอบนำรถยนต์ส่วนตัวมา ให้ดำเนินการหาสถานที่จอดรถด้วยตนเอง หรือให้เดินทางโดยสารรถสาธารณะเท่านั้น ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ขอเลื่อนวัน เวลา สอบ และเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบ เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ และนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ขอเลื่อนวัน เวลา สอบ และเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบ เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ และนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ
ประกาศสำนักงานคณกรรมการอาหารและยา เรื่อง แก้ไขรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ และนักวิชการเผยแพร่ปฏิบัติการ (เฉพาะราย)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานคณกรรมการอาหารและยา เรื่อง แก้ไขรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ และนักวิชการเผยแพร่ปฏิบัติการ (เฉพาะราย)
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเช้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ และนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเช้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ และนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ และนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ และนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายละเอียดเอกสารที่ต้องนำมายื่นในวันสอบข้อเขียน ตำแหน่งนักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ และนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ และนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ และนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ